BDAR diegimas

    2018 m. gegužės mėn.  25 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau - ES Reglamentas 2016/679)  ,nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių ir organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos.

Pagrindiniai ES Reglamentas 2016/679 tikslai – sustiprinti duomenų subjektų teises, nustatyti duomenų valdytojų ir tvarkytojų atsakomybes bei užtikrinti reguliavimo skaidrumą ir patikimumą.

Įmonės ir organizacijos pasiruošimą įgyvendinti ES Reglamentas 2016/679 turi pradėti įvertindamos savo dabartinę būklę. Įvertinimo metu reikia atsakyti į šiuos klausimus:
  • Ar organizacijoje naudojamos IT priemonės (technologinės ir organizacinės)  yra tinkamos/pakankamos ir atitinka ES Reglamento 2016/679 reikalavimus;
  • Ar yra žinomi/nustatyti visi asmens duomenų tvarkymo organizacijoje įvykiai/būdai ir ar asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir/ar asmens duomenų tvarkymo būdai atitinka ES Reglamento 2016/679 reikalavimus;
  • Ar yra organizacijoje tinkamos politikos, tvarkos, procedūrosaprašančios asmens duomenų tvarkymą;
  • Ar darbuotojai žino/supranta savo teises/atsakomybes/pareigas įgyvendinant ES Reglamento 2016/679 reikalavimus.
   Yra paruoštos septynios mokymo dalys, kurios padės organizacijoms suprasti, kodėl ir ką reikia atlikti, norint atitikti ES Reglamento 2016/679 reikalavimus. 

    https://youtu.be/qqIh8UxhNSI

Nuorodas į kitas mokymų dalis atsiųsime e-paštu užpildžius anketą. 

Užpildžius formą pateiksime pasiūlymą dėl BDAR diegimo reikalingų veiksmų bei galimos kainos.

GDPR pradinė anketaComments