UAB "IT Dizaino sprendimai" (ITDS) įkurta 2007 metais ir teikia IT projektų valdymo bei konsultavimo paslaugas informacinių technologijų ir verslo procesų valdymo srityse.
    Naujų technologijų diegimas visada yra susijęs su organizacijos pokyčiais. Procesai, technologijos, žmonės - mes nemokiname kaip tai valdyti vykdant projektus ir vykstant pokyčiams, mes tai sutvarkome.

    

 
2018 m. gegužės mėn.  25 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau - BDAR)  ,nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių ir organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos

BDRA diegimas - įvertiname ir paruošiame organizacijas.
 • asmens duomenų naudojimo įvertinimas organizacijoje;
 • politikų, tvarkų, procedūrų kūrimas;
 • poveikio (rizikos) vertinimas;
 • duomenų apsaugos pareigūno funkcijų atlikimas;

IT projektų valdymas:
 • verslo procesų ir IT analizė;
 • IT poreikių bei techninės užduoties suformavimas;
 • IT sistemų tiekėjų parinkimas;
 • techninė priežiūra;
 • bandomoji eksploatacija.
Įmonės procesų, tvarkų ir procedūrų optimizavimas bei dokumentavimas:
 • įmonės procesų analizė, optimizavimas ir atvaizdavimas pagal BPMN (Business Process Model and Notation) taisykles ir semantiką;
 • įmonės procesų peržiūra pagal procesų optimizavimo metodoligijas (Six Sigma, Lean);
 • įmonės tvarkų ir taisyklių nustatymas ir dokumentavimas;
 • konsultavimas dėl įmonių standartų diegimo (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301);
Duomenų saugumo sprendimai:

 • Dokumentacijos sutvarkymas pagal galiojančius LR teisės aktus;
 • atliekamos analizės nustatant organizacijos pasiruošimą užtikrinant duomenų saugumą;
 • atliekamos techninės ekspertizės nustatant techninės įrangos ir techninių sprendimų tinkamumą norimam saugumo lygiui užtikrinti;
 • informacinių sistemų rizikos ir atitikties vertinimai;
 • įsilaužimo testų į IT sistemas atlikimas.


Daugiau informacijos rasite skyrelyje Paslaugos.