ITDS

UAB "IT Dizaino sprendimai" (ITDS) įkurta 2007 metais ir teikia IT projektų valdymo bei konsultavimo paslaugas informacinių technologijų ir verslo procesų valdymo srityse. Naujų technologijų diegimas yra visada susijęs su organizacijos pokyčiais. Procesai, technologijos, žmonės - mes optimizuojame šių sudedamųjų saveiką.

SIŪLOMOS PASLAUGOS

BDAR diegimas

BDAR DIEGIMAS

 • Asmens duomenų naudojimo įvertinimas organizacijoje.
 • Politikų, tvarkų, procedūrų kūrimas.
 • Poveikio (rizikos) vertinimas.
 • Duomenų apsaugos pareigūno funkcijų atlikimas.
IT projektų valdymas

IT PROJEKTŲ VALDYMAS

 • Verslo procesų ir IT analizė.
 • IT poreikių bei techninės užduoties suformavimas.
 • IT sistemų tiekėjų parinkimas.
 • Techninė priežiūra.
 • Bandomoji eksploatacija.
Įmonės procesų optimizavimas

ĮMONĖS PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS

 • Įmonės procesų analizė, optimizavimas ir atvaizdavimas pagal BPMN (Business Process Model and Notation) taisykles ir semantiką.
 • Įmonės procesų peržiūra pagal procesų optimizavimo metodoligijas (Six Sigma, Lean).
 • Įmonės tvarkų ir taisyklių nustatymas ir dokumentavimas.
 • Konsultavimas dėl įmonių standartų diegimo (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301).
Duomenų saugumo sprendimai

DUOMENŲ SAUGUMO SPRENDIMAI

 • Dokumentacijos sutvarkymas pagal galiojančius LR teisės aktus.
 • Aanalizės nustatant organizacijos pasiruošimą užtikrinant duomenų saugumą.
 • Atliekamos techninės ekspertizės nustatant techninės įrangos ir techninių sprendimų tinkamumą norimam saugumo lygiui užtikrinti.
 • Informacinių sistemų rizikos ir atitikties vertinimai.
 • Įsilaužimo testų į IT sistemas atlikimas.
 • Įsilaužimo į IT sistemą patikrinimas pasitelkiant socialės inžinerijos principus.
 • Socialinės inžinerijos testas

MŪSŲ TIKSLAS

Pokytis, tai ne savybė, kuri pasireiškia tik tam tikrose aplinkybėse. Tai nuolat vykstantis procesas, kurį išgyvename įvairiais lygmenimis. Žmogaus prisitaikymo galimybės bei socialiniai poreikiai nulėmė globalizaciją, tai sukūrė dinamiką, kurioje vis didesnę vertę įgauna laikas ir informacija. Informacinės technologijos tapo priemone šiems aspektams įvertinti ir jais manipuliuoti įvairiais lygmenimis. Efektyvus organizacijos veikimas dabar neįsivaizduojamas be informacinių technologijų, tačiau šios pažangos dinamika yra kur kas greitesnė, nei žmogaus gebėjimas pažinti. Siekiant sklandaus procesų veikimo, svarbu pastebėti kokie veiksniai šį tikslą pasiekti padeda, o kokie kliudo.ITDS tikslas sutvarkyti žmogaus ir informacinių technologijų procesų sąveiką taip, kad organizacija galėtų veikti ne sprendžiant specifinius su organizacijos tiesiogine veikla nesusijusius klausimus,  o efektyviai siekiant pagdrindinių tikslų, nesukeliant asmeninių ir organizacinių duomenų nutekinimo pavojaus.Tikime, kad švietimas ir gerųjų praktikų pritaikymas yra pagrindinės darnaus organizacijos vystymosi sudedamosios dalys, todėl siekiame, kad informacija bei sprendimai, kuriuos pateikiame būtų vertingi asmeniniu, organizaciniu ir visuomenės lygmenimis.

AKTUALU